Regler for online Baccarat

Objektet med online baccarat er enkelt. Som med den tradisjonelle versjonen av spillet, ønsker spillerne å oppnå en hånd som er verdsatt til totalt ni. Hender med en total verdi som er nær ni blir også ettertraktet av spillere. Baccarat kan være litt vanskelig å forstå på grunn av den unike verdsettelsen av kort. Poker og blackjack setter typisk en høy verdi på ti og ansiktskort, men disse kortene er ikke verdt noe i baccarat. Ess er verdt ett poeng mens kort mellom to og ni er verdt pålydende. Imidlertid blir begge kortene i en hånd lagt sammen for å bestemme den totale verdien på hånden. Hvis totalen er 10 eller over, er verdien det andre sifferet av totalen. For eksempel vil en hånd som inneholder en ni og en fem være verdt fire.

Spilleren og bankmannen i et baccarat-spill får først to kort. Når begge parter mottar en to-korts hånd på til sammen åtte eller ni, får ikke personen et tredje kort. Spillerne må stå hvis de har en hånd verdsatt til seks eller syv. Spillere med hender verdt fem eller mindre får automatisk et tredje kort. Personen med hånden som verdsettes nærmest ni, vinner. En gang et spill som ble assosiert med populærkulturikoner som James Bond, har baccarat mistet noe av sin kulturelle appell. Spillet er dypt forankret i asiatisk kultur, og mange spillere kommer i dag fra asiatiske land inkludert

Casino har sett en nedgang i antall høye valser som hyppige baccaratbordene i kasinoene. Det lavere antallet spillere med høy innsats ved baccaratbord i Vegas, fører faktisk til rullebanelignende spillresultater på kort sikt. Huset har fortsatt en naturlig fordel på lang sikt, men spillere som er villige til å kaste seg opp til et spill med høyt spill kan være sikre på at opplevelsen deres vil være alt annet enn kjedelig. Baccarat kan være en spennende opplevelse for de som går over til bordene, men de samlede baccaratinntektene i Casino er nede. Casinoeksperter føler at denne nedgangen i inntekter kan hentes til tre problemer.